Starta kattuppfödning?

Katter

Katt är ett av de vanligaste husdjuren i Sverige. Vissa väljer att ha en enda katt medan andra har två, tre eller ännu fler. Mycket beror på hur man bor och vilka förutsättningar man har att ta hand de gulliga små djuren. De som redan har ett flertal katter kan lätt få tanken att de ska börja med kattuppfödning. Skillnaden kan väll inte vara så stor? Eller?

Att tro att det inte krävs speciellt mycket kunskap för att ha verksamhet inom kattuppfödning är något naivt. Kraven är relativt hårda och utöver att man måste vara insatt i en hel del lagar och regler tar detta rejält med tid.

Några av de saker man bör ha kunskap inom är följande:

  • Flerårig erfarenhet av katt och kattskötsel bör finnas. Detta inte bara att man haft katt utan att man även tagit hand om en katt sedan den var mycket liten.
  • Man bör vara insatt i vilket ansvar man har mot den ras som ska avlas. Detta alltså förutsatt att det är en renrasig katt som avel ska ske på. Men det är extremt sällan som någon etablerad kattuppfödning sker på exempelvis bondkatter. Gällande rasen behöver kunskap finnas om vanliga sjukdomar, genetik, avel, vad som anses vara rasriktigt m.m.
  • Man bör ha kunskaper om vad som krävs gentemot de som sedan köper kattungarna. Med andra ord vara insatt i både FIF´s och Sverak´s regler samt stadgar. Utöver det finns det även svenska lagar som begränsar och reglerar kattuppfödning.

För att vara säker på om uppfödning ska ske eller inte kan man ställa sig några frågor. Dessa frågor är ett urval av de som även Sverak har på sin hemsida för att få kommande uppfödare att tänka till gällande sin verksamhet.

  • Varför ska uppfödning ske? Är det ekonomiska syften? Är det för att man tycker om katter? Är det ett genuint intresse för kattrasen?
  • Har uppfödaren kunskaper kring uppfödning, vilket ansvar som ställs gentemot köparen m.m.?
  • Har uppfödaren kunskap inom rasen och därmed möjlighet att avgöra vilka djur som bör användas inom avel eller inte.
  • Finns tiden och ekonomin? Att se uppfödning som en inkomstbringande verksamhet är helt fel. I förhållande till hur mycket tid som måste läggas ner är det inte något man blir ”rik” på.
  • Finns utrymme? Detta framförallt när honan ska skiljas från sina ungar och dessa bör hållas isär.

Att vara kattuppfödare kräver alltså en hel del kunskap inom flera olika områden. Men samtidigt är det en fantastiskt rolig hobby/arbete för de som har denna kunskap.